LED字幕機、LED電視牆、叫號機系統等,非本公司出廠之商品與本公司機型無法共用,亦無法提供非本公司出廠之商品維修、技術咨詢。本公司出貨之商品硬體均有紀錄,有資料庫可查詢。非本公司客戶或競業廠商請勿謊稱為我司出廠,如有有任何不實、不正當之行為,我們將保留法律追朔權。因收到的資料眾多,在收到您的傳送的資料後會依先後順序給您回復,請勿急催;若收到的資料不全及需求不明時,我方無法回復報價。

聯絡資訊

     崇邦光電有限公司    

        電話:04-24227539

        傳真:04-22175743

        地址:台中市北屯區長生巷25之6號

        郵件:[email protected]com.tw

        網站:www.chongbang.com.tw